Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa i Stowarzyszenie Producentów Pap kierują do Premiera Apel o nałożenie dodatkowych sankcji gospodarczych na Rosję i Białoruś

Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa i Stowarzyszenie Producentów Pap kierują do Premiera Apel o nałożenie dodatkowych sankcji gospodarczych na Rosję i Białoruś

Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa i Stowarzyszenie Producentów Pap kierują do Premiera Apel o nałożenie dodatkowych sankcji gospodarczych na Rosję i Białoruś 150 150 Dla Budownictwa

Szanowny Panie Premierze,

w odniesieniu do wojny toczącej się w Ukrainie, chcielibyśmy wyrazić pełne poparcie dla zapowiedzianych przez Pana Premiera działań ukierunkowanych na objęcie rosyjskiego i białoruskiego reżimu dodatkowymi sankcjami. Biorąc również pod uwagę deklaracje wdrożenia dodatkowych sankcji gospodarczych wobec Rosji i Białorusi ze strony Unii Europejskiej, postulujemy do Pana Premiera o uwzględnienie w ich ramach także zakazu importu pap i gontów bitumicznych do Polski oraz całej Wspólnoty.

Papy i gonty bitumiczne stanowią istotną gałąź importu rosyjskich i białoruskich wyrobów budowlanych do Polski, a branża ta pozostaje w rękach rosyjskich oligarchów. Uwzględnienie pap i gontów bitumicznych w ramach planowanych sankcji gospodarczych byłoby zatem jednym z najdotkliwszych, a co za tym idzie – najskuteczniejszych sposobów nacisku na zmianę polityki Rosji i Białorusi. Głównym surowcem wykorzystywanym do produkcji pap i gontów bitumicznych jest asfalt, otrzymywany jako jedna z frakcji przeróbki ropy naftowej. Wprowadzenie zakazu importu do Polski i Unii Europejskiej wymienionych wyrobów, będzie jednym z elementów embarga na Rosyjskie surowce energetyczne. Dzięki tak ukierunkowanym działaniom, Polska umocniłaby także swoją pozycję strażnika granic UE.

Polscy producenci mają od lat do czynienia z asymetrią celną w zakresie pap i gontów bitumicznych. Są to produkty, które zgodnie z taryfą unijną nie są objęte cłem. Jednocześnie Federacja Rosyjska obejmuje ich import do swojego państwa kilkunastoprocentowym cłem wwozowym.

W tym samym czasie rosyjscy producenci mają dostęp do taniego surowca – asfaltu, objętego z kolei wysoką akcyzą wywozową. Dodatkowo rosyjski rząd subsydiuje ich działalność eksportową aż do 20%. Polscy producenci korzystają z krajowego surowca dostarczanego przez firmy Orlen Asfalt i Lotos Asfalt. W rezultacie rośnie udział w polskim rynku produktów bitumicznych pochodzących z importu z Rosji i Białorusi. Coraz niższy udział rodzimych producentów w polskim rynku niesie za sobą szereg negatywnych, powiązanych ze sobą konsekwencji.

W samym tylko 2021 r. import pap i gontów bitumicznych z Rosji i z Białorusi wyniósł 59.100 ton (12.473.965 m2 ,za wartość 101.384.000 PLN), notując 20,9-procentowy wzrost wartościowy rok do roku, a w stosunku do 2015 r. import z tego kierunku wzrósł o niemal 100% (wg danych Głównego Urzędu Ceł).

Należy podkreślić, iż materiały takie jak papy i gonty bitumiczne importowane z Federacji Rosyjskiej oraz z Białorusi do Polski to pochodne przeróbki rosyjskiej ropy naftowej (asfaltów) mieszczące się w grupie rosyjskich (białoruskich) WĘGLOWODORÓW tak jak ropa, gaz i węgiel.

Jednocześnie sektor produkcji pap i gontów bitumicznych pozostaje pod kontrolą rosyjskich oligarchów zapewniającą im ogromne zyski. Zgodnie z informacjami Ukraińskiego Ministerstwa Sprawa Zagranicznych milcząco akceptują oni działań władz rosyjskich w związku z wojną na Ukrainie.

Wnioskujemy, aby ostatnie wydarzenia w Ukrainie spowodowane agresją wojenną Rosji we współpracy z reżimem Białorusi, spotkały się dodatkowymi, zdecydowanymi działaniami ze strony Polski i Unii Europejskiej obejmującymi również bezpośrednie sankcje gospodarcze – zakaz importu: 1. pap bitumicznych – (kod celny: 68071000) 2. gontów bitumicznych – (kod celny: 68079000) 3. hydroizolacyjnych mas bitumicznych – (kod celny: 27150000)

Moce produkcyjne zainstalowane u polskich producentów znacznie przekraczają zapotrzebowanie rynku krajowego, zatem sankcje nie spowodują braków rynkowych.

Apel został skierowany także do:

  1. Zbigniewa Rau – Minister Spraw Zagranicznych
  2. Waldemara Buda – Minister Rozwoju i Technologii
  3. Magdaleny Rzeczkowskiej – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej
  4. Andrzeja Adamczyka – Minister Infrastruktury
  5. Macieja Wąsik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji