Odpowiedź Ministra Piotra Uścińskiego na wniosek Związku oraz innych organizacji o powołanie Zespołu ds CPR

Odpowiedź Ministra Piotra Uścińskiego na wniosek Związku oraz innych organizacji o powołanie Zespołu ds CPR

Odpowiedź Ministra Piotra Uścińskiego na wniosek Związku oraz innych organizacji o powołanie Zespołu ds CPR 150 150 Dla Budownictwa

W dniu 07.10.2021 r. Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa oraz 14 innych stowarzyszeń i organizacji skierował na ręce Ministra Piotra Uścińskiego wniosek o powołanie zgodnie z Ustawą o Radzie Ministrów, Zespołu do spraw nowelizacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (ang: Construction Products Regulation – CPR), zwanego dalej w skrócie „Zespół ds. nowelizacji CPR”.

Oto część odpowiedzi Ministra: „…Mając świadomość znaczenia i ewentualnego wpływu przyszłych zmian w zakresie CPR na krajowych producentów wyrobów budowlanych, a tym samym na jedną z istotnych gałęzi polskiej gospodarki, jako Ministerstwo podejmujemy aktywną współpracę z organizacjami zainteresowanymi zmianami w omawianym obszarze. Między innymi w ramach tej współpracy 23 kwietnia 2021 r. zorganizowana została wideokonferencja, w której licznie uczestniczyli przedstawiciele producentów wyrobów budowlanych, a oprócz przedstawicieli Ministerstwa obecni byli przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz Instytutu Techniki Budowlanej. …”

całość odpowiedzi znajdziecie Państwo poniżej

Organizacje, które przesłały listy poparcia o powołanie zespołu do spraw CPR:

1. Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
2. Związek Hurtowni Elektrotechnicznych SHE.
3. Polskie Okna i Drzwi Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów.
4. Związek Pracodawców Polskie Szkło.
5. Polski Związek Producentów Farb i Klejów.
6. Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej I Skalnej.
7. Polski Związek Producentów Kruszyw.
8. Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń.
9. Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad.
10. Polski Związek Producentów Płyt Warstwowych.
11. Polskie Stowarzyszenie Gipsu.
12. Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”.
13. Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej.
14. Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości.
15. Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa.