Opinia dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych

Opinia dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych

Opinia dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych 150 150 Dla Budownictwa

Informujemy, że MTBiGM opublikowało najnowszą wersję Projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych (wraz z uzasadnieniem). Dokument jest na kolejnym etapie konsultacji a opinię Związku dotyczącą ostatniej wersji dokumentu publikujemy poniżej.