Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych 150 150 Dla Budownictwa

Informujemy, że MTBiGM opublikowało najnowszą wersję Projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych (wraz z uzasadnieniem). Dokument jest na etapie weryfikacji i konsultacji, więc podlega ciągłym zmianom.

Jeśli mają Państwo pytania lub uwagi odnośnie jego treści, prosimy o ich nadsyłanie na adres: legislacja@dlabudownictwa.pl.