Opinia o założeniach ustawy o utworzeniu wojewódzkich centrów usług wspólnych

Opinia o założeniach ustawy o utworzeniu wojewódzkich centrów usług wspólnych

Opinia o założeniach ustawy o utworzeniu wojewódzkich centrów usług wspólnych 150 150 Dla Budownictwa

Czy rzeczywiście Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji chce likwidacji nadzoru budowlanego? Wśród zmian istotnych dla polskiej gospodarki bardzo ważna jest deregulacja, czyli zmniejszenie obciążeń i ryzyk wynikających z obowiązujących przepisów. Liberalizacja przepisów służy uczciwym przedsiębiorcom, ale równocześnie ułatwia działanie niezgodne z prawem tym wszystkim, którzy uważają, że zysk powinien być efektem lekceważenia przepisów.

Z uznaniem należy odnotować zamierzenia rządu znaczącej deregulacji procesów inwestycyjno-budowlanych, co musi zarazem oznaczać zwiększenie efektywności nadzoru budowlanego. Rzetelnym ma być taniej i łatwiej a nieuczciwi powinni być skutecznie ścigani. Dlatego jako nieporozumienie należy traktować projekt założeń ustawy o utworzeniu wojewódzkich centrów usług wspólnych oraz o zmianie niektórych ustaw przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Wygląda bowiem, że MAC chce w rzeczywistości zlikwidować nadzór budowlany.