I. Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych

I. Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych

I. Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych 150 150 Dla Budownictwa

Program Konferencji

prof. dr hab. Krzysztof Rybiński – Ernst & Young

Czy nadejdzie kredytowe tsunami?

dr Maciej Krzak – WSHiP im. Łazarskiego, ekspert CASE i PKPP Lewiatan

Droga do Euro

dr Jacek Łaszek – Narodowy Bank Polski

Rynek mieszkaniowy i scenariusze rozwoju

Artur Nieradko – Bank Gospodarstwa Krajowego

Zmiany w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych – nowa rola BGK

Rafał Janowicz – Pentor Research Institute

Plany remontowo – budowlane gospodarstw domowych i kondycja wybranych marek rynku budowlanego w dobie kryzysu

dr Jacek Męcina – Uniwersytet Warszawski, PKPP Lewiatan

Uelastycznienie czasu pracy – zmiany w Kodeksie Pracy

dr Dariusz Łazęcki – Rada Wyrobów Budowlanych

Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczące wyrobów budowlanych

Opinie i postulaty przedsiębiorców

Tworzenie prawa europejskiego, w tym rola przemysłu

dr Ryszard Kowalski – Rada Wyrobów Budowlanych

Zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych

Dorota Rzążewska – Jan Wierzchoń & Partners

Ochrona własności intelektualnej