II. Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych

II. Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych

II. Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych 150 150 Dla Budownictwa

Program Konferencji

prof. dr hab. Krzysztof Rybiński – Szkoła Główna Handlowa

Złota polska dekada. Po kryzysie czy przed kryzysem?

prof. Krzysztof Obłój – Uniwersytet Warszawski, Akademia L.Koźmińskiego

Pasja i dyscyplina: logika strategii rozwojowych w niepewnym otoczeniu

Prof. Janusz Czapiński – Uniwersytet Warszawski

Dlaczego się rozwijaliśmy i dlaczego przestaniemy się rozwijać?

dr Agnieszka Chłoń-Domińczak

Elastyczny rynek pracy – gdzie zmierzamy?

Maciej Krzak – Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego

Średniookresowe perspektywy euro. Czy przetrwa następną dekadę?

Rafał Janowicz – Pentor Research International

Plany remontowo-budowlane polskich gospodarstw domowych

Prof. Lech Czarnecki – Instytut Techniki Budowlanej

Zrównoważone budownictwo – nowe wyzwanie

Prof. Lech Czarnecki – Instytut Techniki Budowlanej mgr Marek Kaproń – Instytut Techniki Budowlanej

Definiowanie zrównoważonego budownictwa