Posts By :

a_db_up

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Związku – Zmiany w Radzie Nadzorczej 150 150 Dla Budownictwa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Związku – Zmiany w Radzie Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa na posiedzeniu w  dniu 08 kwietnia 2024 r. dokonało wyboru…

Jakość materiałów budowlanych 150 150 Dla Budownictwa

Jakość materiałów budowlanych

Wersja robocza raportu dotyczącego jakości materiałów budowlanych opracowanego na podstawie badań Głównego Urzędu Nadzoru BudowalnegoPobierz PDF

Nowelizacja rozporządzenia CPR 150 150 Dla Budownictwa

Nowelizacja rozporządzenia CPR

Raport Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PE na temat wdrożenia rozporządzenia nr 305/2011 (CPR)Pobierz PDFApel Związku do Ministerstwa Rozwoju,…

Rozmiar referencyjny okien 150 150 Dla Budownictwa

Rozmiar referencyjny okien

Notatka ze spotkania z czołowymi producentami stolarki okiennejPobierz PDFRekomendacje Związku dotyczące zasad prowadzenia kontroli okien przez organy Nadzoru BudowalnegoPobierz PDFOpinia…

Opinia Związku o ustawie o zmianie ust. o wyr. bud. i ustawy – Prawo budowlane 150 150 Dla Budownictwa

Opinia Związku o ustawie o zmianie ust. o wyr. bud. i ustawy – Prawo budowlane

Poniżej przedstawiamy opinię Związku o ustawie o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych i ustawy – Prawo budowlane. Opinia o projekcie

Opinia Związku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 150 150 Dla Budownictwa

Opinia Związku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Poniżej przedstawiamy opinię Związku o projekcie ustawy zmieniającej ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Opinia o projekcie

Opinia dot. projektu ustawy o nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych 150 150 Dla Budownictwa

Opinia dot. projektu ustawy o nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych

WprowadzenieProjekt ustawy, także w wersji przyjętej przez podkomisję nadzwyczajną, nie zapewnia realizacji celów inicjatywy rządowej, a ponadto negatywnie wpłynie na…

Opinia dot. projektu rozporządzenia w spr. metodologii obliczania charakt. energ. budynku 150 150 Dla Budownictwa

Opinia dot. projektu rozporządzenia w spr. metodologii obliczania charakt. energ. budynku

Opinia dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego…

Opinia dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych 150 150 Dla Budownictwa

Opinia dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych

Informujemy, że MTBiGM opublikowało najnowszą wersję Projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych (wraz z uzasadnieniem). Dokument jest na…

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych 150 150 Dla Budownictwa

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych

Informujemy, że MTBiGM opublikowało najnowszą wersję Projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych (wraz z uzasadnieniem). Dokument jest na…