VIII Konferencja dla Budownictwa

VIII Konferencja dla Budownictwa

VIII Konferencja dla Budownictwa 150 150 Dla Budownictwa
4 kwietnia 2016
Janusz Jankowiak (Główny Ekonomista Polskiej Rady Biznesu)

Czy nadejdzie kredytowe tsunami?

V-ce Minister Mariusz Haładyj

„Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” – rola państwa w gospodarce

Niewidzialna ręka rynku a oczekiwania wobec państwa. Zaangażowanie bezpośrednie, czyli państwo jako właściciel spółek. Współpraca biznesu z administracją państwową – korzyści i pułapki. Jakość i stabilność prawa. Zjawisko przeregulowania i jego skutki.

Kazimierz Kirejczyk (Prezes REAS sp. z o.o.)

Prognoza mieszkaniowa

Kazimierz Kirejczyk (Prezes REAS sp. z o.o.)

Jak rozwiązać problemy mieszkaniowe?

Uczestnicy: Kazimierz Smoliński (v-ce Minister Infrastruktury i Budownictwa), Krzysztof Pietraszkiewicz (Prezes Związku Banków Polskich), Jacek Szymankiewicz (V-ce Prezydent Gorzowa Wlk.), Krystyna Danilecka-Wojewódzka (V-ce Prezydentka Słupska)

Rafał Antczak (członek Zarządu Deloitte Business Consulting SA)

Rola sektora produkcji materiałów budowlanych i budownictwa w gospodarce

Produkcja, eksport-import, produktywność, rezerwy mocy.
Struktura sektora budowlanego, tendencje w branżach, specyfika rynku.
Budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, roboty specjalistyczne.
Ekonomiczny model popytu inwestycyjnego na inwestycje budowlane w Polsce.
Prognozy średnioterminowe. Trendy globalne i lokalne.
Wskaźniki finansowe firm budowlanych notowanych na giełdach światowych i GPW.

dr Bohdan Wyżnikiewicz (V-ce Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową)

Czy polskie władze publiczne rzeczywiście chcą ograniczać szarą strefę?

Komu opłaca się utrzymywanie szarej strefy na rynku pracy?
Czy firmy wykonawcze są w stanie przetrwać bez nielegalnego obniżania kosztów pracy?
Jaki poziom szarej strefy staje się niebezpieczny dla funkcjonowania gospodarki? Jakie działania prawne i organizacyjne ograniczą szarą strefę w budownictwie?
Co jest podstawową przyczyną szarej strefy – postawy społeczne czy wady regulacyjne?

Marcelin Matusiak (Industrial Team Manager, Business&Social Research, Consumer Experiences GfK)

Segmentacja analogowo-cyfrowa, czyli z jakich ekosystemów pochodzą klienci?

Maciej W. Iwankiewicz (Partner Broad-Reach Marketing and Communication Company)

CSR – Odpowiedzialna firma wobec nowych wyzwań

Grzegorz Lang (Dyrektor Dept. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwo Rozwoju)

Zmiany w prawie zamówień publicznych

5 kwietnia 2016
prof. Krzysztof Obłój (Uniwersytet Warszawski, Akademia Koźmińskiego)

Menadżerska Triada: zmiana, strategia i przywództwo

Komentatorzy: Tomasz Kruppik (Prezes Zarządu Xella Polska sp. z o.o.), Przemysław Powalacz (Prezes Zarządu Geberit Polska sp. z o.o.), Dariusz Blocher (Prezes Zarządu Budimex SA)

prof. dr hab. Anna Fornalczyk (partner-założyciel Comper sp.j, członek Międzynarodowej Rady Programowej – Instytut Konsumenckich Badań Antymonopolowych, Chicago)

Fuzje i przejęcia, czyli zdolność do konsolidacji w budownictwie

Komentatorzy: Tomasz Kruppik (Prezes Zarządu Xella Polska sp. z o.o.), Przemysław Powalacz (Prezes Zarządu Geberit Polska sp. z o.o.), Dariusz Blocher (Prezes Zarządu Budimex SA)

Partner debaty – Związek Banków Polskich. Jacek Furga (Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich)

Rynek finansowy i kapitałowy a rynek budowlany

Analizy ryzyk przedsięwzięć budowlanych, możliwość i przewidywana skala finansowania, nowe instrumenty i zabezpieczenia. Finansowanie, gwarancje płatności.

Jarosław Paruzel (Dyrektor Generalny Rigips Saint Gobain)

Marnotrawstwo czy bezpieczeństwo. Optymalizacja kosztów

Wprowadzenie: prof. dr hab. Piotr Noakowski (Technische Universitat Dortmund)