Archives

X Konferencja dla Budownictwa 150 150 Dla Budownictwa

X Konferencja dla Budownictwa

Biznesem zbyt często rządzą stereotypy, w wielu przypadkach wynikające z niedostatecznej wiedzy. Bieżące problemy firmy, kłopoty i błędy usprawiedliwiają zwykle brak czasu na osobisty rozwój, na kreowanie własnych poglądów na rzeczywistość, na otaczające nas społeczne, ekonomiczne i polityczne uwarunkowania.
IX Konferencja dla Budownictwa 150 150 Dla Budownictwa

IX Konferencja dla Budownictwa

Wśród tematów branżowych: prognozy dla budownictwa, dystrybucja materiałów budowlanych z kluczowym pytaniem, czy może się ona stać rzeczywiście profesjonalna. Z tą kwestią bezpośrednio związana jest nasza najnowsza inicjatywa: „Nie wstydzę się tego, co sprzedaję”. Komentować tą inicjatywę będzie prof. Janusz Czapiński – przypomnę profesor jest psychologiem społecznym, a zachowania nabywców są kluczowe dla tej inicjatywy.
VIII Konferencja dla Budownictwa 150 150 Dla Budownictwa

VIII Konferencja dla Budownictwa

Znaczenie inwestycji budowlanych dla rozwoju gospodarki jest bezsporne, ale równie bezsporny jest fakt, że budowanie w Polsce to proces obciążony szeregiem wad i niepotrzebnych wyzwań takich jak: nieuczciwa konkurencja – zaniżająca ceny, rekompensująca je sobie niską jakością i nierzetelnym procesem budowania, nieuzasadnione ryzyko inwestycji – wynikające z obecnego systemu zamówień publicznych, skutkujące często upadkiem lub poważnymi kłopotami wielu firm budowlanych czy wysokie koszty budownictwa mieszkaniowego, na dodatek nieproporcjonalne do dochodów obywateli.
VII Konferencja dla Budownictwa 150 150 Dla Budownictwa

VII Konferencja dla Budownictwa

 
VI Konferencja Dla Budownictwa 150 150 Dla Budownictwa

VI Konferencja Dla Budownictwa

Dziękujemy naszemu patronowi – Komisji Infrastruktury Sejmu RP, naszym znamienitym prelegentom – bo to oni gwarantują niezawodnie wysoki poziom merytoryczny oraz organizacjom partnerskim – Polskiemu Związkowi Pracodawców Budownictwa, Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, Izbie Projektowania Budowlanego oraz Polskiemu Związkowi Inżynierów i Techników Budownictwa.
V Konferencja Dla Budownictwa 150 150 Dla Budownictwa

V Konferencja Dla Budownictwa

Zapraszając na V Konferencję dla Budownictwa zakładaliśmy, że ma być inna, niż dotychczasowe. Nie tylko dlatego, że odbywała się w bardzo trudnym dla branży budowlanej roku, ale także dlatego, że organizowaliśmy ją przy współpracy z innymi organizacjami branżowymi: Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, Polskim Związkiem Firm Deweloperskich, Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszeniem Architektów Polskich i ZZ Budowlani.
IV. Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych: Ryzyko a rola władz publicznych 150 150 Dla Budownictwa

IV. Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych: Ryzyko a rola władz publicznych

W dniach 14-16. maja w hotelu Holiday Inn w Józefowie pod Warszawą odbyła się IV Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych.Nadrzędną myślą tegorocznej 3-dniowej Konferencji było hasło „Rola Państwa w amortyzowaniu ryzyk”.
III. Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych 150 150 Dla Budownictwa

III. Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych

 
II. Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych 150 150 Dla Budownictwa

II. Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych

 
I. Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych 150 150 Dla Budownictwa

I. Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse egestas feugiat sodales. Donec condimentum faucibus elit eget cursus.