VII Konferencja dla Budownictwa

VII Konferencja dla Budownictwa

VII Konferencja dla Budownictwa 150 150 Dla Budownictwa
14 kwietnia 2015

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej UE. Dwa spojrzenia makroekonomiczne.

Beata Tomczak (Główny Analityk Rynku ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku), Hanna Winczewska (Dyrektor Kredytowy, Bank Zachodni WBK)

Wyniki budownictwa oraz prognozy jego rozwoju w nowej perspektywie budżetowej UE na lata 2015 – 2020

Ryszard Kowalski (Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa), Aleksander Krupa (Izba Projektowania Budowlanego)

Jak zapewnić, aby publiczne inwestycje budowlane były realizowane efektywnie, terminowo i gwarantowały oczekiwany poziom jakości

Prowadzenie: dr hab. Jacek Łaszek (NBP)

Jak wspierać budownictwo mieszkaniowe nie trwoniąc środków publicznych

Udział: Paweł Orłowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju), Bolesław Meluch (doradca Zarządu Związku Banków Polskich).

Marcelin Matusiak (Industrial Team Manager GFK Polonia)

Ocena potencjału i efektywności punktów sprzedaży, czyli gdzie inwestować, aby zwrot był największy?

Robert Dziwiński (Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego), Ryszard Kowalski (Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa)

Znowelizowana ustawa o wyrobach budowlanych-nowe wymagania

Warsztaty szkoleniowe z udziałem Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego

Prof. Marek Wierzbowski (Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego)

Czy kodeks budowlany likwiduje bariery?

Udział: Marek Poddany (v-ce Prezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich, Prezes Zarządu Sedno), Aleksander Krupa (Izba Projektowania Budowlanego), Andrzej R. Dobrucki (Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa), Piotr Andrzejewski (Izba Architektów RP), Wojciech Jacyno (radca prawny, członek Kom. Kodyfikacyjnej)

Małgorzata Walczak-Gomuła (Prezes Zarządu ASM Centrum Badań i Analiz Rynku), Joanna Florczak-Czujwid (Senior Project Manager ASM),

Bieżące plany i style remontowe Polaków

15 kwietnia 2015
Maciej Sikorski (manager Blanchard International Poland, trener / konsultant House of Skills)

Rewolucja w zarządzaniu motywacją – nieważne ile, ważne jaka ona jest

Mariusz Ścisło (Prezes SARP)

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii – efekty

Udział: Tomasz Gałązka (Naczelnik Wydz. Energetyki Dept. Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju), Marcin Piotrowski (sekretarz generalny MIWO), Wojciech Rogala (Product Manager Xella Polska)

Prowadzenie: Jadwiga Tworek (Pełnomocnik Dyrektora ds. Harmonizacji Europejskiej ITB)

Ocena Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9.03.2011 oraz propozycje nowelizacji

Udział: Arantxa Hernandez (Legal Officer DG Enterprise and Industry, European Commision), Roman Sobczak (Dept. Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju), Edyta Hajtka (radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Piszcz, Norek i Wspólnicy sp. k), dr Dariusz Łazęcki (Dyrektor ds. Rozwoju i Jakości Termo Organika), Bartosz Mleczak (członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców).

prof. Bolesław Rok (Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego)

„O słusznych lecz rzadkich aktach heroizmu moralnego w obliczu powszechnej polskiej nieodpowiedzialności„. Czyli dlaczego zasady etyki w biznesie pozostają u nas na poziomie deklaracji?

Udział: Maciej Korbasiewicz (Prezes Zarządu Bolix SA), Marek Kukuryka (członek Rady Nadzorczej Lecico CEE), Lech Misiewicz (Dyrektor ds. Rozwoju Produktu Solbet)

Prowadzenie: Jan Styliński (Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa)

Partnerstwo publiczno-prywatne jako warunek dalszego rozwoju po zakończeniu II perspektywy finansowej

Uczestnicy: Marzena Rytel (Dyrektor Działu Doradztwa PwC), Adriana Bronikowska (radca prawny of consel, Kancelaria Hoga Lovells LLP), Andrzej Lech (inżynier, projektant, CertusVia)