III. Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych

III. Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych

III. Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych 150 150 Dla Budownictwa

Program Konferencji

Makroekonomia

Ryszard Kowalski – Prezes Związku Pracodawców? Producentów Materiałów dla Budownictwa

Otwarcie Konferencji

prof. Krzysztof Rybiński – rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie

Finanse państwa czyli publiczne zakłamanie

Artur Świstak – Ministerstwo Finansów

Koszty i efekty preferencji podatkowych

Prowadzący: Ryszard Kowalski

Panel: Jaka stawka VAT w budownictwie mieszkaniowym

Uczestnicy panelu: prof. Jacek Łaszek, Mirosław Barszcz, dr Maciej Krzak, prof. Krzysztof Jasiecki

prof. Janusz Czapiński – WSFiZ

Miękki Kapitał: czy ma jakieś znaczenie?

prof. Marek Kosewski

Jak z przełożonego stać się liderem firmy

Prowadzący: prof. Janusz Czapiński

Panel dyskusyjny: Dlaczego uczciwi przedsiębiorcy są nieuczciwi?

Uczestnicy panelu: prof. Janusz Majcherek, prof. Marek Kosewski

Najnowsze trendy w marketingu i zarządzaniu

prof. Rafał Ohme – Human Mind & Brain

Nieświadomy umysł konsumentów – jak ludzie podejmują decyzje i wydają pieniądze

prof. Piotr Płoszajski – SGH

Zarządzanie na krawędzi chaosu: powrót do garażu

Internet jako narzędzie komunikacji z klientem w branży budowlanej – sesja równoległa

Mirek Połyniak – Open4net

Najnowsze trendy w marketingu internetowym ? przyszłość, kierunki rozwoju

Łukasz Plutecki – Net Arch

E-commerce w branży materiałów budowlanych

Mariusz Krukowski – Sitecore International

Veni Vidi Vici – Jak powtórzyć sukces Juliusza Cezara w cyberprzestrzeni

Wolfgang Laskowski – WLMedia

Media społecznościowe i marketing szeptany, a komunikacja z klientem

Kanał nowoczesny? DIY (hipermarkety budowlane)

Marcelin Matusiak – GFK Polonia

Potencjał ekonomiczny dla zakupów realizowanych przez klientów indywidualnych w sieciach DIY w 2011

Perspektywy dla tradycyjnych kanałów sprzedaży

Mirosław Lubarski – Członek Zarządu Grupy PSB

Koncentracja warunkiem rozwoju kanałów tradycyjnych?

Perspektywy dla branży materiałów budowlanych

Bartek Sosna – PMR Publications

Prognozy dla rynku budowlanego w Polsce

prof. Jacek Łaszek – NBP, Kazimierz Kirejczyk – REAS

Prognozy dla rynku mieszkaniowego (w tym dla deweloperskiego)

Jak zarządzać obrotem płatniczym w warunkach niepewności

Jarosław Paruzel – Dyrektor Generalny Saint-Gobain Construction Products / Rigips

Jak zarządzać obrotem płatniczym w warunkach niepewności

Michał Modrzejewski – Euler Hermes Collections Sp. z o.o.

Analiza sytuacji płatniczej w branży ogólnobudowlanej

dr Henryk Czubek – KUKE S.A.

KUKE S.A. instytucja Skarbu Państwa dla zabezpieczania transakcji w kraju i za granicą

dr. Maciej Krzak

Co nas czeka na rynkach walutowych

Czy uczciwi przedsiębiorcy będą mieli lepiej ? czyli nadzór nad rynkiem

Robert Mikulski – Kancelaria Stopczyk & Mikulski

Czy ustawa o zamówieniach publicznych sprzyja rzetelnym

Małgorzata Kozak – Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Czy UOKiK chroni uczciwych przedsiębiorców

Andrzej Urban, Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa – GUNB

Efekty nowelizacji Ustawy o Wyrobach budowlanych

Jan Bobrowicz – ITB, Dariusz Stachura – ZPPMdB

Samokontrola producentów

Ryszard Kowalski – ZPPMdB

Certyfikat Rynkowy – nowy instrument kontroli rynku

Marek Kaproń – dyrektor ITB

Rozporządzenie zastępujące dyrektywę dot. wyrobów budowlanych: szanse i zagrożenia dla producentów i rynku ? wyzwanie dla administracji

Jadwiga Tworek – pełnomocnik Dyrektora ITB ds. Harmonizacji Europejskiej