VI Konferencja Dla Budownictwa

VI Konferencja Dla Budownictwa

VI Konferencja Dla Budownictwa 150 150 Dla Budownictwa

Program VI Konferencji dla Budownictwa

Prof. Witold Orłowski, dyrektor Szkoły Biznesu PW, główny doradca ekonomiczny PwC, członek Rady Gospodarczej

3% wzrostu PKB – Prognozy makroekonomiczne 2014/2015. Konsekwencje dla rozwoju gospodarki.

Koniunktura i prognozy dla rynku budowlanego – inwestycje publiczne, w tym infrastrukturalne, rynek mieszkaniowy.

Prowadzenie: Ryszard Kowalski,Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

Zamówienia Publiczne – wstęp

Dariusz Piasta [V-ce Prezes Urzędu Zamówień Publicznych], Adam Szejnfeld [poseł, Przewodniczący Nadzwyczajnej Podkomisji ds. zmian prawa o zam. publicznych], Dariusz Blocher (prezes zarządu Budimex SA), Ryszard Trykosko (prezes zarządu Gdańskie Inwestycje Komunalne sp. z o.o.), Mariusz Ścisło (prezes zarządu głównego SARP)

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych

Wprowadzenie do Ust. o wyrobach budowlanych

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych

Ustawa o wyrobach budowlanych

Robert Dziwiński (Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego), Manfred Fuchs (Generalna Dyrekcja ds. Przedsiębiorstwa i Przemysłu Dept. Budownictwa przy Komisji Europejskiej, Bruksela)

Marcelin Matusiak (Chairman of Industrial Team CEE , GfK Polonia)

Ustawa o wyrobach budowlanych

„Bohater domu kontra mistrz Gwiezdnych Wojen. Lider cenowy kontra mrówcza praca. A gdzie jest Komfort wyboru klienta?”

Marcin Trzciński (ekspert PZPB)

Zarządzanie informacją w kryzysie

Skuteczny marketing w branży budowlanej – budowa wizerunku czy czarny PR?

Małgorzata Skonieczna (Project Manager ASM Centrum Badań i Analiz Rynku)

Media społecznościowe w komunikacji

Opcja czy konieczność?

Henryk Puszcz (senior partner House of Skills)

Ujmij Pana pod kolana, czyli zarządzanie w polskich przedsiębiorstwach

W trakcie modułu warsztatowego „Ujmij Pana pod kolana czyli zarządzanie w polskich przedsiębiorstwach” prowadzący będą rozważać na ile skuteczne zarządzanie w polskich przedsiębiorstwach jest uzależnione od naszej specyfiki kulturowej. Żyjąc i pracując w otoczeniu kulturowym w którym dorastaliśmy, zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy na ile nasz sposób pracy jest uzależniony od cech kultury w której się wychowaliśmy. Często by dostrzec i zrozumieć ten wpływ musimy poznać inne kultury, by przyjmując ich perspektywę, ponownie popatrzeć na siebie i na to co w naszym działaniu jest warte podtrzymania, a co należałoby zmienić. Poniższy artykuł jest wprowadzeniem do zagadnienia wpływu polskiej charakterystyki narodowej na zarządzanie, co będzie szczegółowo omawiane na warsztacie.

Małgorzata Niziurska (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych)

Systemy ETICS – nowe wymagania prawne i problemy handlowe na tle realiów rynkowych

dr inż. Mariusz Garecki, Henkel Polska Sp. z o.o.

Systemy ETICS – nowe wymagania prawne na tle realiów rynkowych

Badania próbek wyrobów budowlanych prowadzone w latach 2010 -2013 r.

Próbki wyrobów budowlanych pobranych w latach 2010-2013 w trakcie kontroli przeprowadzonych przez organy nadzoru budowlanego